Kierunki działalności Instytutu Biologii Eksperymentalnej

  • Regulacja pobierania i asymilacji mineralnych form azotu
  • Molekularne podstawy adaptacji roślin do stresów abiotycznych
  • Struktura i rozwój roślin
  • Mechanizmy morfogenezy roślin
  • Biologia molekularna, genetyka i fizjologia drożdży
  • Regulacja cyklu komórkowego i naprawy DNA
  • Porównawcze badania struktury jajników i oogenezy bezkręgowców
  • Analiza porównawcza mechanizmów miogenezy podczas prawidłowego rozwoju oraz w stanach patologicznych.

 

Instytut Biologii Eksperymentalnej

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

tel.: +48 71 375 4118, fax: +48 71 375 4118
email: ibe@uwr.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Robert Wysocki
tel.: +48 71 375 4126
email: robert.wysocki@uwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. Małgorzata Janicka
tel.: +48 71 375 4109
email: malgorzata.janicka@uwr.edu.pl

Kierownik Obiektu Dydaktycznego

Renata Kramarczyk
tel.: +48 71 375 4078
email: renata.kramarczyk@uwr.edu.pl

Sekretariat

mgr Sylwia Zbinkowska
tel.: +48 71 375 4118
email: ibe@uwr.edu.pl

Sekretariat ds. dydaktycznych

mgr Karolina Matković
tel.: +48 71 375 4079
email: karolina.matkovic@uwr.edu.pl