Kierunki działalności Instytutu Biologii Eksperymentalnej

 • Regulacja pobierania i asymilacji mineralnych form azotu
 • Molekularne podstawy adaptacji roślin do stresów abiotycznych
 • Struktura i rozwój roślin
 • Mechanizmy morfogenezy roślin
 • Biologia molekularna, genetyka i fizjologia drożdży
 • Regulacja cyklu komórkowego i naprawy DNA
 • Porównawcze badania struktury jajników i oogenezy bezkręgowców
 • Analiza porównawcza mechanizmów miogenezy podczas prawidłowego rozwoju oraz w stanach patologicznych
 • Makromolekularna organizacja metabolizmu komórkowego
 • Białka wielofunkcyjne
 • Neurobiologia komórkowa

Instytut Biologii Eksperymentalnej

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

tel.: +48 71 375 4118, fax: +48 71 375 4118
email: ibe@uwr.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Robert Wysocki
tel.: +48 71 375 4126
email: robert.wysocki@uwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Elżbieta Myśkow
tel.: +48 71 375 4091
email: elzbieta.myskow@uwr.edu.pl

Sekretariat

mgr Sylwia Zbinkowska
tel.: +48 71 375 4118
email: ibe@uwr.edu.pl

email: sylwia.zbinkowska@uwr.edu.pl

Kierownik Obiektu Dydaktycznego

Renata Kramarczyk
tel.: +48 71 375 4078
email: renata.kramarczyk@uwr.edu.pl