Nr: 0201/2062/17
UMO-2016/21/B/NZ2/01751
Podtyp wniosku: OPUS 11
Panel: NZ2
Tytuł projektu: "Zastosowanie modelu drożdżowego do zbadania właściwości genotoksycznych antymonu"
Kierownik: prof. dr hab. Robert Wysocki
Kwota dofinansowania: 673 420,00 PLN
Okres realizacji: 2017-02-08 – 2020-02-07

Nr: 0202/2060/17
UMO-2016/21/D/NZ1/00285
Podtyp wniosku: SONATA 11
Panel: NZ1
Tytuł projektu: "Badanie sieci enzymów procesu ubikwitacji na przykładzie ligaz ubikwityny Irc20 i Tfb3 biorących udział w odpowiedzi na uszkodzenia DNA"
Kierownik: dr Ewa Błaszczak
Kwota dofinansowania: 649 600,00 PLN
Okres realizacji: 2017-02-08 – 2020-02-07

Nr: 6502/2164/16
UMO-131/D/EE/WR/2016
Podtyp wniosku: DOTACJA WFOŚiGW we Wrocławiu
Tytuł projektu: "Co gryzie kasztanowce? Wpływ szrotówka kasztanowcowiaczka na fenologię i rozwój drzew - informator"
Kierownik: dr Elżbieta Myśkow
Kwota dofinansowania: 41 500,00 PLN
Okres realizacji: 2016-08-15 – 2017-07-15

Nr: 0209/2061/16
UMO-2015/19/N/NZ4/01023
Podtyp wniosku: PRELUDIUM 10
Panel: NZ4
Tytuł projektu: "Wpływ metabolizmu astrocytarnego na plastyczność GABAergiczną"
Kierownik: mgr Przemysław Kaczor
Kwota dofinansowania: 100 000,00 PLN
Okres realizacji: 2016-08-04 – 2018-08-03

Nr: 0201/2021/16
UMO-2015/19/B/NZ1/00332
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ1
Tytuł projektu: "Współzależność pomiędzy metabolicznymi czółenkami międzykomórkowymi a makromolekularną organizacją metabolizmu w normie i stanach patologicznych. Ilościowy, jakościowy i funkcjonalny opis nowych celów terapii nowotworów oraz chorób serca i mózgu"
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rakus
Kwota dofinansowania: 1 440 000,00 PLN
Okres realizacji: 2016-06-28 – 2019-06-27

Nr: 0201/1855/16
UMO-2015/19/B/NZ1/00327
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ1
Tytuł projektu: "Molekularna charakterystyka transportera arsenowego Acr3"
Kierownik: dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska
Kwota dofinansowania: 646 680,00 PLN
Okres realizacji: 2016-06-24 – 2019-06-23

Nr: 0201/1150/16
UMO-2015/17/B/NZ3/01029
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: "Charakterystyka endocytozy i roli miękiszu drzewnego w transporcie międzykomórkowym w drewnie wtórnym u wybranych gatunków drzew liściastych"
Kierownik: dr Katarzyna Sokołowska
Kwota dofinansowania: 518 400,00 PLN
Okres realizacji: 2016-02-01 – 2019-01-31

Nr: 4830/PB/IBE/15
UMO-2014/15/B/NZ3/00858
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: "Sygnalizacja auksynowa i funkcja genów AtHB8 i MP/ARF5 w tworzeniu połączeń waskularnych podczas organogenezy u Arabidopsis thaliana"
Kierownik: dr Alicja Banasiak
Kwota dofinansowania: 457 500 PLN
Okres realizacji: 2015-07-23 – 2018-07-22

Nr: 4828/PB/IBE/15
UMO-2014/15/B/NZ4/01689
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ4
Tytuł projektu: "Mechanizmy udziału proteazy MMP-3 w plastyczności synaptycznej: wpływ wzajemnego oddziaływania proteaz MMP-3 oraz MMP-9 oraz rola napięciowozależnych kanałów wapniowych typu L"
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Kwota dofinansowania: 783 120 PLN
Okres realizacji: 2015-07-22 – 2018-07-21

Nr: 4801/PB/IBE/15
UMO-2014/13/D/NZ4/02038
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ4
Tytuł projektu: "Funkcjonalna analiza HSPB8 w organizmach modelowych (Danio rerio i Drosophila melanogaster) ze szczególnym uwzględnieniem stanów patologicznych z zaburzeniami ludzkiego ortologa"
Kierownik: dr Magda Dubińska-Magiera
Kwota dofinansowania: 447 300 PLN
Okres realizacji: 2015-03-04 – 2017-03-03

e-danio. Nurkuj po wiedzę
UMO-101/UD/SKILLS/2014
Podtyp wniosku: Konkurs eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Panel: SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.2.
Tytuł projektu: "e-danio. Nurkuj po wiedzę"
Kierownik: dr Magda Dubińska-Magiera
Kwota dofinansowania: 45 000 PLN
Okres realizacji: 2015-01-12 – 2015-10-31

Nr: 4780/PB/IBE/14
UMO-2013/11/D/NZ2/02696
Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ2
Tytuł projektu: "Rola translokazy Irc5 w odpowiedzi na uszkodzenia DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae"
Kierownik: dr Ireneusz Litwin
Kwota dofinansowania: 630 200 PLN
Okres realizacji: 2014-09-12 – 2017-09-11

Nr.: 4588/PB/IBE/12
UMO-2011/03/B/NZ2/00037

Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ2
Tytuł projektu: "Biologiczne funkcje Uls1 z rodziny ATP-zależnych SWI2/SNF2 translokaz DNA w replikacji, odpowiedzi na uszkodzenia DNA i stabilności genomu u drożdży Saccharomyces cerevisiae"
Kierownik: prof. dr hab. Robert Wysocki
Kwota dofinansowania: 949 600 PLN
Okres realizacji: 2012-08-02 – 2015-08-01

Nr.: 4717/PB/IBE/14
UMO-2013/09/B/NZ1/01081

Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ1
Tytuł projektu: "Strukturalne uwarunkowania właściwości biologicznych mięśniowego izoenzymu fruktozo-1,6-bisfosfatazy (FBPazy) – regulatorowego enzymu glikoneogenezy i białka wielofunkcyjnego, zaangażowanego w ochronę mitochondriów i regulację cyklu komórkowego"
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dżugaj
Kwota dofinansowania: 877 960 PLN
Okres realizacji: 2014-03-07 – 2017-03-06

Nr.: 4656/PB/IBE/13
UMO-2012/05/D/NZ1/01659

Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ1
Tytuł projektu: "Znaczenie fizjologiczne transporterów metali ciężkich CsMTP5, CsMTP6 i CsMTP7, reprezentujących trzy odrębne filogenetycznie grupy w rodzinie białek MTP (Metal Transport Proteins) u ogórka"
Kierownik: dr Magdalena Migocka
Kwota dofinansowania: 500 000 PLN
Okres realizacji: 2013-03-12 – 2016-03-11

Nr.: 4665/PB/IBE/13
UMO-2012/07/B/NZ1/02804

Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ1
Tytuł projektu: "Transporter arsenowy Acr3 – regulacja ekspresji i mechanizm translokacji arsenu przez błonę komórkową"
Kierownik: prof. dr hab. Robert Wysocki
Kwota dofinansowania: 496 600 PLN
Okres realizacji: 2013-07-03 – 2016-07-02

Nr.: 4681/PB/IBE/13 
UMO-2012/07/D/NZ3/00501

Podtyp wniosku: SONATA
Panel: NZ3
Tytuł projektu: "Mechanizmy zahamowania rozwoju merystemu apikalnego pędu w mutanta ftsh4 Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na zewnętrzny stres środowiskowy"
Kierownik: dr hab. Alicja Dołzbłasz
Kwota dofinansowania: 460 000 PLN
Okres realizacji: 2013-07-10 – 2016-07-09

Nr.: 4386/PB/IZ/10
N N301 069139

Podtyp wniosku: MNiSW
Tytuł projektu: "Rola fruktozo-1,6-bisfosfatazy (FBPazy) w programowanej śmierci komórki"
Kierownik: dr hab. Agnieszka Gizak
Kwota dofinansowania: 367 100 PLN
Okres realizacji: 2010-09-22 – 2013-09-21

Nr.: 4642/PB/IBE/13
UMO-2012/05/B/NZ3/00422

Podtyp wniosku: OPUS
Panel: NZ3
Tytuł projektu: "Udział cząsteczek sygnałowych, H2O2, NO i H2S, w adaptacji siewek Cucumis sativus L. do stresów abiotycznych"
Kierownik: dr hab. Małgorzata Janicka-Russak
Kwota dofinansowania: 354 002 PLN
Okres realizacji: 2013-02-20 – 2016-02-19

Nr.: 4476/PB/IZ/11
N N303 815540

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW
Tytuł projektu: "Regulacja plastyczności synaptycznej poprzez metabolizm energetyczny astrocytów"
Kierownik: dr hab. Dariusz Rakus
Kwota dofinansowania: 350 000 PLN
Okres realizacji: 2011-05-12 – 2015-02-11

Nr.: 4480/PB/IBR/11
N N303 818740

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW
Tytuł projektu: "Molekularne podstawy akumulacji azotanów w wakuolach komórek ogórka siewnego (Cucumis sativus L.)"
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Kłobus
Kwota dofinansowania: 250 000 PLN
Okres realizacji: 2011-05-13 – 2014-05-12

Nr.: 4580/PBIP/IBE/12
IP2011 035871

Podtyp wniosku: Iuventus Plus
Tytuł projektu: "Selekcja i molekularna charakterystyka transporterów z rodziny P1B-ATPaz, związanych z detoksykacją komórek ogórka z nadmiaru metali ciężkich"
Kierownik: dr Magdalena Migocka
Kwota dofinansowania: 250 000 PLN
Okres realizacji: 2012-04-05 – 2014-04-04

Nr.: 4541/PB/IBR/11
UMO-2011/01/N/NZ2/00061

Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ2
Tytuł projektu: "Genotoksyczność arsenu u drożdży Saccharomyces cerevisiae"
Kierownik: mgr Ireneusz Litwin
Kwota dofinansowania: 245 000 PLN
Okres realizacji: 2011-12-07 – 2013-12-06

Nr.: 4426/PB/IBR/10
N N303 560939

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW
Tytuł projektu: "Rola plazmolemowej pompy protonowej w regulacji wzrostu i rozwoju korzeni bocznych Arabidopsis thaliana w warunkach różnej dostępności azotanów"
Kierownik: dr  Ewa Młodzińska
Kwota dofinansowania:  150 000 PLN
Okres realizacji: 2010-11-12 – 2013-11-11

Nr.: 4540/PB/IBR/11
UMO-2011/01/N/NZ1/00043

Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: NZ1
Tytuł projektu: "Rola translokazy DNA Uls1 w odpowiedzi na stres replikacyjny u drożdży Saccharomyces cerevisiae"
Kierownik: mgr Magdalena Cal-Bąkowska
Kwota dofinansowania: 134 900 PLN
Okres realizacji: 2011-12-06 – 2013-06-05

Nr.: 4388/PB/IZ/10
N N401 376139

Podtyp wniosku: MNiSW
Tytuł projektu: "Destabilizacja specyficznych dla nowotworów kompleksów metabolicznych jako metoda leczenia raków płuc"
Kierownik: dr hab. Dariusz Rakus
Kwota dofinansowania: 300 000 PLN
Okres realizacji: 2010-09-30 – 2013-09-29

Nr.: 4427/PB/IBR/10
N N303 543639

Podtyp wniosku: MNiSW
Tytuł projektu: "Analiza zmienności amfiploida Avena barbata x A. nuda"
Kierownik: mgr Maria Florek
Kwota dofinansowania: 50 000 PLN
Okres realizacji: 2010-11-04 – 2013-05-03

Nr.: 4385/PB/IBR/10
N N301 049339

Podtyp wniosku: MNiSW
Tytuł projektu: "Charakterystyka transportera arsenowego Acr3p z drożdży Saccharomyces cerevisiae"
Kierownik: dr hab. Robert Wysocki
Kwota dofinansowania: 248 000 PLN
Okres realizacji: 2010-09-23 – 2012-09-22

Nr.: 4285/PB/IBR/09
N N303 321137

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW
Tytuł projektu: "Regulacja aktywności reduktazy azotanowej przez wybrane produkty asymilacji węgla i azotu"
Kierownik: dr  Małgorzata Reda
Kwota dofinansowania: 120 000 PLN
Okres realizacji: 2009-10-09 – 2012-04-08

Nr.: 4287/PB/IBR/09
N N303 027037

Podtyp wniosku: grant własny MNiSW
Tytuł projektu: "Alternatywny szlak akropetalnego transportu auksyn i jego znaczenie dla organogenezy podczas rozwoju pędu Arabidopsis thaliana"
Kierownik: dr Alicja Banasiak
Kwota dofinansowania: 105 000 PLN
Okres realizacji: 2009-10-07 – 2012-10-06

Nr.: 4428/PB/IBR/10 
N N303 544639

Podtyp wniosku: grant promotorski MNiSW
Tytuł projektu: "Identyfikacja i charakterystyka transporterów typu CAX u ogórka"
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Kłobus
Kwota dofinansowania: 50 000 PLN
Okres realizacji: 2010-11-08 – 2012-11-07