IBEInstytut Biologii Eksperymentalnej (IBE) powstał 1 kwietnia 2012 r. w wyniku reorganizacji struktury Wydziału Nauk Biologicznych UWr i połączenia sześciu zakładów wchodzących wcześniej w skład Instytutu Zoologicznego (Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt i Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt z Pracownią Neurobiologii Komórkowej) oraz Instytutu Biologii Roślin (Zakład Cytogenetyki i Specjacji Roślin, Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Zakład Fizjologii Roślin oraz Zakład Morfologii i Rozwoju Roślin). Pierwszym dyrektorem IBE został prof. dr hab. Robert Wysocki. Po przejściu na emeryturę dr hab. prof. UWr Romualda Kosiny z dniem 1 października 2012 r. został zlikwidowany Zakład Cytogenetyki i Specjacji Roślin. Następnie z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniono nazwy Zakładu Fizjologii Roślin na Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin oraz Zakładu Morfologii i Rozwoju Roślin na Zakład Biologii Rozwoju Roślin. Dzięki staraniom pracowników Instytutu Biologii Eksperymentalnej w 2014 roku utworzono nowy kierunek studiów „Genetyka i biologia eksperymentalna”. Na wniosek prof. dr hab. Dariusza Rakusa decyzją JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dniem 1 grudnia 2016 r. strukturę Instytutu Biologii Eksperymentalnej opuścił Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt, który przekształcił się w samodzielną Katedrę Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej.