Zakład Biologii Rozwoju Roślin

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław